Missie en visie

Missie: “Eenzame mensen met behoefte aan verbintenis laten samenkomen, zodat wij samen met hen een goede sfeer creëren waarin zij kunnen genieten, kunnen ontspannen en zich bovenal welkom voelen.”

Visie: “Stichting Muzikaal Welkom streeft naar een samenleving waarin een groeiende groep eenzame mensen zich welkom blijft voelen in de omgeving waarin zij leven. Tot 2020 streven wij in de lokale omgeving mensen met elkaar te verbinden, in de toekomst willen wij mensen in andere regio’s ook helpen om met elkaar in verbinding te komen.”

Doelstelling

Het doel van stichting Muzikaal Welkom is om de eerdergenoemde, eenzame doelgroep, te bereiken waar nu nog geen passende uitgaansmogelijkheid voor bestaat. Waarvoor verbintenis waar stichting Muzikaal Welkom naar streeft nu nog ontbreekt. Om dit doel te behalen hebben wij de hulp nodig van vrijwilligers, donateurs en giften van bedrijven, zodat deze muzikale middagen gratis aangeboden kunnen worden aan deze doelgroep. Hiermee proberen wij mensen een warm welkom te geven en een gevoel van saamhorigheid.