Ontstaan

Stichting Muzikaal Welkom is voortgekomen uit eerder georganiseerde muzikale middagen. De aanleiding voor het ontstaan van de stichting is de eenzaamheid die bestaat onder de doelgroep 50-plussers, 60-plussers, alleenstaande ouderen en mensen met een beperking, waarbij er behoefte is naar een gezellig samenzijn. Stichting Muzikaal Welkom richt zich ook op deze doelgroep.

Wij zijn blij met de muzikale middagen die eerder werden georganiseerd. Om deze muzikale middagen in de toekomst te kunnen organiseren is de stichting opgericht. Stichting Muzikaal Welkom stelt zichzelf tot doel een brede doelgroep uit de samenleving met elkaar te verbinden; voor jong en oud maar ook voor 50-plussers, 60-plussers, alleenstaande ouderen en mensen met een beperking.